Analýza - prečo je taká dôležitá?

Všetko stojí a padá na správnom návrhu riešenia. Preto je nevyhnutné venovať návrhu dostatok času a energie. Práve analýza slúži na to, aby sme si všetko dopodrobna rozobrali a vďaka tomu prišli s riešením, ktoré bude to najlepšie.

Ako príklad môžem uviesť svoju nedávnu zákazku. Klient, ktorý sprostredkováva dopravné služby, si všetky údaje evidoval do Excel tabuliek - od jázd cez osobných klientov až po správu jázd. Problém by bol. Teraz už iba nájsť kvalitné a spoľahlivé riešenie.

Prvým krokom bolo teda za pomoci analýzy nájsť nedostatky a vytvoriť tak efektívnejší systém. S klientom sme si prešli všetky súčasné postupy, a keďže nič konkrétne od nového systému neočakával (okrem možnosti online objednávok), mohol som sa pustiť do práce.

Využil som svoje niekoľkoročné skúsenosti z podobných projektov a po dôkladnej analýze som navrhol úplne nové postupy zodpovedajúce modernej dobe, moderným riešeniam. Spravovanie jázd som vyriešil za použitia udalostí kalendárov - podobne, ako sa organizujú schôdzky v Outlooku. Následne som navrhol stránku s automatickou informáciou pre vodičov spolu so zasielaním aktuálnych jázd pre konkrétneho vodiča v konkrétnom čase. Samozrejmosťou bol spoľahlivý fakturačný systém.

PREČO JE ANALÝZA DÔLEŽITÁ?

  • pomôže zistiť aktuálny stav do najmenších podrobností
  • pomôže pripraviť kvalitný návrh riešenia
  • dokáže zaviesť efektívnejšie automatizované procesy
  • zahŕňa všetky klientove pripomienky

 

Analýzu som dôkladne a do podrobností prediskutoval s klientom a po zahrnutí jeho pripomienok som ju mohol pripraviť. Pri tomto konkrétnom klientovi som analýzu musel celú prepracovať, pretože klient nebol pripravený na implementáciu nových a modernejších postupov. Keďže klient trval na Excelovskej forme, nová analýza bola stopercentne podľa jeho predstáv a pomohla mi odhaliť množstvo detailov, o ktorých som dovtedy netušil.

pixel