Automatické plánovanie rozvážky

Rozvážka je neoddeliteľnou súčasťou mnohých pracovných odvetví. Istý klient mal odo mňa vytvorený systém na mieru, v ktorom si rozvážku plánoval ručne. Potom však zistil, že mu to aj tak zaberá mnoho času. A ja som si povedal, že určite sa to dá aj rozumnejšie.

Obmedzený rozpočet

Tent klient mal CRM systém naprogramovaný odo mňa úplne na mieru. Mal obmedzený rozpočet, a tak som mu musel do systému zaviesť postup - pri pridaní nového zákazníka musel vždy ručne upraviť súradnice a určiť pozíciu v rozvoze.

Prvy problém nastával už pri získavaní súradníc. Novým zákazníkom sa pri registrácii zobrazila mapka, na ktorej určili svoju polohu a miesto donášky. Väčšina zadaných súradníc však, z nevysvetliteľných dôvodov, bola úplne mimo. Takisto textová reprezentácia adresy nebola o nič lepšia. Veľa zákazníkov napríklad napísalo iba ulicu a číslo domu. Bez mesta.

Neudržateľná krivka rastu

Klient mal špecifický zámer podnikania a noví zákazníci mu pribúdali len zriedka. Vystačil si teda s ručným managementom. Každý podnikateľ však myslí vo veľkom a chce sa rozrastať. Pri jednom z pravidelných rozhovorov o tom, ako môžeme vylepšiť náš CRM, sa mi zdôveril, že má v pláne začať rozvážať testovacie vzorky svojho produktu.

To znamenalo mnoho a mnoho nových registrácií, pri ktorých treba nastaviť súradnice a pozíciu v rozvoze. Pokiaľ poznáte svoj rozvoz, nového zákazníka doň zaradíte rýchlo. Keď vám však zrazu pribudne naraz množstvo nových, bude to…zložité.

Musí to ísť automaticky

Podobnú situáciu som riešil už pri jednom projekte pred 10 rokmi. Vtedy som možnosť automatického plánovania trasy vzdal, lebo to bolo z hľadiska výpočtov veľmi náročné.

Roky prešli, nadobudol som skúsenosti, schopnosti a aj technológie sa posunuli. A tak som si povedal, že v dnešnej dobe to predsa musí byť jednoduchšie a inteligentnejšie.

Troška som pogooglil a našiel som API, ktoré má riešenie presne na náš problém. Jednoducho zadáte zoznam súradníc a ono vám naplánuje trasu. 

Poďme do toho

Zvolené API nie je dokonalé. Keď ste mu napríklad zadali súradnice z troch rôznych oblastí, nevedelo sa správne rozhodnúť, ktorú má zobrať v akom poradí. 

mapa

Tento problémik som vyriešil zapracovaním algoritmov. Všetkých zákazníkov som zaradil do vlastnej oblasti a každú oblasť implementoval do API osobitne. Nakoniec som len oblasti spojil do jednej jazdy a mali sme to, čo sme potrebovali. Funguje to dokonale.

A dokonca to môjho klienta nestojí žiadne mesačné poplatky! API má určitý počet jázd, ktoré môžete naplánovať zdarma, a tieto on neprekračuje.

Ako čerešničku na koniec som upravil registračný formulár. Odstránil som mapku z registrácie a nechal tam len polia na zadanie adresy. Tie som rozdelil na jednotlivé prvky a dal ich ako povinné. Po registrácii použijem ďalšie API, podľa zadanej adresy vytiahnem súradnice a uložím ich.

Jednoducho rýchlejšia a efektívnejšia robota.