Meranie vetra

Details

Klient:
R. B.
Kategória:
Web aplikácia, Android/IOS
Zverejnené:
2017 Jan 04
Posledná úprava:
2021 Apr 12

Získavanie rýchlosti a smeru vetra z externýcyh čidiel a zobrazovanie ich na malom displaji na rasberry v realtime forme a grafoch. Zobrazenie aj ako mobilna aplikácia.

pixel