"Načítam..."

Meranie vetra

Meranie vetra

Získavanie rýchlosti a smeru vetra z externýcyh čidiel a zobrazovanie ich na malom displaji na rasberry v realtime forme a grafoch. Zobrazenie aj ako mobilna aplikácia.

pixel