Analýza

Analýza vašich aktuálnych riešení, návrh efektívnych postupov na zvýšenie výkonu, bezpečnosti a ďalšieho rozširovania a odstránenie prípadných nedostatkov.

Zanalyzujem váš systém, zistím, čo je nesprávne, navrhnem lepšie riešenia a implementujem ich do vášho projektu. Analýza zhodnotí stav a podchytí prípadné nedostatky.

Pokiaľ teda systém nefunguje podľa predstáv, zostarol, spomalil sa alebo stráca bezpečnosť, som vám k dispozícii!

width-x2
  • Analýza je súčasťou každého projektu
  • Hľadanie nedostatkov a chýb
  • Návrh správnych postupov
  • Bez akýchkoľvek záväzkov